Oplæg om udendørs robotter

Udendørs robotter har et stort potentiale til at understøtte Aarhus Kommunes opgaver inden for bl.a. vedligeholdelse, formidling, sikkerhed og transport i byrummet. Aarhus Kommune har som den eneste kommune i Danmark fået en infrastruktur på plads til at kunne være med til at forme de første løsninger på området, som også understøttes erhvervsmæssigt igennem etableringen af en udendørs robotklynge. Den første udfordring, som der kigges på at løse med denne teknologi, er kommunens arbejde omkring opsamling af cigaretskod, som koster 3 kr. hver gang der opsamles blot ét cigaretskod. Cigaretskod er det mest henkastede stykke affald i verden og i løbet af et år kan en servicemedarbejder opsamle 22.000 cigaretskod omkring blot to af byens institutioner. Dette er ikke kun et lokalt problem, men også globalt da cigaretskod ender i naturen og ud i havene, som mikroplast, og har en skadelig påvirkning på dyre- og menneskeliv.

Hør mere om hvordan Aarhus Kommune samarbejder med Capra Robotics om opsamling af affald, og hvordan projektet kan være med til at bane vejen for flere løsninger med udendørs robotter.

Præsentationen starter ved 5:14:34

https://vimeo.com/545614576#t=18871s