Foredrag om den elektroniske hjerne

Kunstig intelligens og robotter kommer i de næste år, til at vende op og ned på organisationer og samfundsstrukturer over hele verden. Mange jobfunktioner og virksomheder vil forsvinde – og nye opstå.

Robotten Pepper
Den menneskelignende robot Pepper

En eksponentiel stigning i regnekraft og data, kombineret med kraftigt faldende priser på elektronik, gør at ny æra indenfor kunstig intelligens står for døren.

Op mod 50% af alle jobs, forventes at blive berørt af udviklingen indenfor robotter og kunstig intelligens. Via konkrete eksempler, gennemgår jeg hvor der bruges robotter og kunstig intelligens i dag, og hvor teknologien er på vej hen. Vi ser på, hvordan der på den ene side åbner sig nye muligheder med robotter og kunstig intelligens, mens der på den anden side også er en række problemer og dilemmaer tilknyttet anvendelsen af den type teknologi.

Hør hvad der venter på os i fremtiden indenfor intelligente maskiner…

Målgruppe

Foredraget henvender sig til alle, der ønsker opdateret viden om, hvordan deres organisation og samfundet som helhed, vil blive forandret af robotter og kunstig intelligens. Foredraget kræver ingen tekniske forudsætninger.

Oplægsholder

Jeg har arbejdet over 15 år med robotteknologi og kunstig intelligens – bl.a. som erhvervsforsker på Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut, som konsulent for Udenrigsministeriet og nu som selvstændig i virksomheden BrainBotics. Jeg har skrevet ErhvervsPh.D. om brug af robotter plejesektoren, og holdt en række foredrag om robotteknologi i ind- og udland.

I 2009, 2010 og 2011 vandt jeg en formidlingspris af ErhvervsPhD-foreningen.

Jeg er forfatter til bogen “Robotterne iblandt os”, som udkom på Turbine Forlaget i 2015, og som findes i elektronisk udgave på Saxo.