Robotterne kommer: Farvel til journalister, advokater og læger

Robotterne breder sig fra industribranchen til de såkaldte videnstunge erhverv.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/robotterne-kommer-farvel-til-journalister-advokater-og-laeger