Stjæler robotter jobs?

Så længe en proces følger faste procedurer og er regelbaseret, kan den i teorien automatiseres. I en analyse fra Oxford Universitet blev det i 2013 undersøgt, hvor udsatte forskellige jobs er ift. udviklingen i automatisering. Analysen kigger på hvor mange jobfunktioner, der potentielt kan erstattes til fordel for ny teknologi og peger på at op mod 47 procent af alle jobs i USA fare for at forsvinde over 25 år (Carl Benedikt Frey, 2013). Analysemetoden er senere blevet gennemført i relation til danske forhold i analyse af Tænketanken Kraka, HK og LO, og her spås det, at omkring 730.000 jobs er truede indenfor de næste 20 år (Barfoed, 2014).

Du kan på willrobotstakemyjob.com, se hvor stor sandsynligheden er for at dit job bliver udfaset.

På den anden side har Anders Humlum fra Princeton University i USA som en del af sin Ph.d.-afhandling undersøgt danske virksomheder, der siden 1990 har investeret i en eller flere industrirobotter (Hulum, 2019). Han konkluderer at virksomhederne gennemsnitligt har øget omsætningen med 20 procent tre år efter købet, hvilket har medført at virksomhederne i gennemsnit har ansat omkring otte procent flere medarbejdere, samt øget gennemsnitslønnen. Studiet viser dog også at antallet af traditionelle produktionsansatte er faldet med 20 procent, mens der i stedet er blevet ansat teknologimedarbejdere som ingeniører og maskinmestre til at drive og reparere robotterne, hvilket peger på at automatisering har stor betydning for virksomhedernes behov ift. rekruttering, kompetenceudvikling m.m.  (Hulum, 2019).

Man kan således argumentere for at automatisering skaber to modsatrettede kræfter – på den ene side vil automatisering (alt andet lige) reducere antallet af jobs, da man helt eller delvist erstatter en jobfunktion med en maskine. På anden side, skaber automatisering mulighed for at virksomheden kan overleve på sigt og derved skabe nye arbejdspladser, selvom de jobs kræver et andet kompetencesæt end det der var krævet tidligere. I nogle virksomheder har man formået at sørge for at ingen ansatte blev tabt på gulvet ved at bruge opkvalificering, og man kan argumentere for at vi samfundsmæssigt står i parallel udfordring, hvor vi skal sikre folk konstant bliver opkvalificeret til at kunne håndtere fremtidens behov for automatisering. Dette gælder både på medarbejderniveau såvel som på ledelsesniveau.