Professor: Danmark er for dårligt rustet til robotterne

Danskerne skal uddannes bedre for at blive klar til ny teknologi på arbejdsmarkedet, mener RUC-professor.

Robotter og ny teknologi vil have stor indflydelse på det danske arbejdsmarked de næste 10-15 år.

Men i Danmark er vi for dårligt rustet til udviklingen. Det mener Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet, RUC.

– Der gøres ikke nok i uddannelses- og forskningssektoren i dag. Man kan ikke blive ved med at skære ned og så regne med at have en arbejdsstyrke med de nødvendige kompetencer, der kan omstilles til nye job.

http://dkokonomi.dk/ritzau_artikel.php?ritzau=1&newsid=df31721a-23e8-4315-8d68-242d13e422e7